PETA: Boj za práva zvířat

PETA, zkratka pro People for the Ethical Treatment of Animals, je nezisková organizace bojující za práva zvířat. Byla založena v roce 1980 Ingrid Newkirk a Alex Pacheco s cílem bojovat proti krutosti a zneužívání zvířat ve všech oblastech lidského života. Od té doby se rozrostla do globální organizace s více než 6,5 miliony aktivistů po celém světě. Posláním PETA je vybavit, motivovat a spojovat lidi k tomu, aby aktivně prosazovali práva všech zvířat

Hlavní mise a cíle PETA jsou jasné - ukončit všechny formy zneužívání zvířat. Ať už jde o laboratorní testování, módní průmysl, zábavní průmysl nebo jakoukoliv jinou formu krutosti vůči zvířatům.

PETA je známá svými kontroverzními kampaněmi, které často vyvolávají silné emoce. Aktivisté PETA se zaměřují na různé oblasti, jako je chov zvířat pro maso a mléko, testování na zvířatech, kožešnictví a zábavní průmysl. Používají různé taktiky, včetně protestů, bojkotů a infiltrace do firem, aby upozornili na problematiku týrání zvířat.

Některé z kampaní PETA byly kritizovány za to, že jsou:

 • Příliš brutální a šokující.
 • Manipulativní a zavádějící.
 • Nevhodné a urážlivé.

Nicméně, PETA se brání tím, že:

 • Kontroverzní kampaně jsou nutné k tomu, aby se o problematice týrání zvířat diskutovalo.
 • PETA nikdy nezobrazuje skutečné utrpení zvířat, ale pouze simulované scény.
 • Cílem kampaní PETA je změnit chování lidí a dosáhnout trvalých pozitivních změn pro zvířata.

PETA má na svědomí významné změny v chovu zvířat a legislativě. Díky kampaním PETA se zlepšily podmínky pro zvířata na farmách, v laboratořích a v zábavním průmyslu. PETA také uspěla v prosazení legislativy, která zakazuje testování kosmetiky na zvířatech v mnoha zemích světa. PETA hraje klíčovou roli v propagaci veganství a vegetariánství. Kampaně PETA informují o krutosti chovu zvířat pro maso a mléko a inspirují lidi k tomu, aby se stravovali eticky. Díky aktivitám PETA se počet veganů a vegetariánů v posledních letech dramaticky zvýšil.

Působení PETA v České republice

PETA v České republice aktivně působí od roku 2002. Za tu dobu organizace uspořádala mnoho kampaní a protestů proti týrání zvířat. Mezi nejznámější aktivity PETA v ČR patří:

 • Kampaň proti testování kosmetiky na zvířatech, která vedla k zákazu testování v roce 2013.
 • Protesty proti chovu slepic v klecích, které vedly k zpřísnění legislativy v roce 2020.
 • Kampaň proti kožešinovým farmám, která vedla k zákazu chovu lišek na kožešinu v roce 2019.

Co PETA dělá?

PETA se zabývá širokou škálou aktivit na ochranu zvířat. Mezi nejdůležitější oblasti činnosti PETA patří:

 • Ochrana zvířat v laboratořích: PETA bojuje proti zbytečnému testování na zvířatech a podporuje vývoj alternativních testovacích metod.
 • Zastavení chovu zvířat na maso: PETA propaguje veganské stravování a informuje o krutosti chovu zvířat na farmách.
 • Boj proti kožešinovým farmám: PETA usiluje o celosvětový zákaz chovu zvířat na kožešinu.
 • Kampaň proti cirkusům se zvířaty: PETA bojuje proti používání zvířat v cirkusech a podporuje cirkusy bez zvířat.

Podpora kampaní a petice

Existuje mnoho způsobů, jak se zapojit do aktivit PETA. Můžete podpořit kampaně PETA a podepsat petice proti týrání zvířat. Můžete také šířit informace o problematice týrání zvířat na sociálních sítích a mezi svými přáteli a rodinou. Můžete se také stát dobrovolníkem v PETA a pomáhat s organizací akcí a kampaní. Pokud máte možnost, adoptujte zvíře z útulku a dejte mu milující domov.

PETA je organizace, která dává naději pro zvířecí svět. Díky aktivitám PETA se životy milionů zvířat zlepšují každý den.