Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů je Provozovatel Portálu, kterým je

 • Lenka Babjaková
 • se sídlem: Žižkova 257/15, 360 17, Karlovy Vary – Stará Role,
 • IČ: 11812371 

  (dále též jako „správce“). 

Jako Uživatel a/nebo návštěvník internetové stránky korki.cz dostupné v síti Internet z internetové adresy www.korki.cz tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které sami a dobrovolně poskytnete správci osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytujete, je jejich použití pro:

 • zasílání obchodních nabídek správce;
 • marketingové účely;
 • poskytování osobních údajů třetím osobám;
 • zařazení osobních údajů do databází správce;

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje pouze v nezbytném v rozsahu pro naplnění výše stanoveného účelu (zejména pro poskytnutí edukačních materiálů) a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž je shromažďuje.

Správce zároveň prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Jako Uživatel souhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje zpracoval a/nebo používal:

 • správce;
 • jakýkoliv zaměstnanec správce;

Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou.

Prohlašujete, že jste si vědomi svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona, a že všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a poskytujete je dobrovolně jako svobodný a vědomý projev vaší vlastní vůle.